Main Page Sitemap

Odd gren

By using this site you agree with our use of cookies. Kojola 42 4,. 26 Joel Mattsson. The website uses cookies. Fra 649,-, fra 829,- 195


Read more

Tide hurtigbt bergen stavanger

3, the name Tide Sj was first used by HSD Sj AS after. The company operates 45 car ferries, 2 17 fast ferries and one water bus.


Read more

Bryllupslokaler lesund

Kristin og Kristoffer Kile Aanensen, Norge. The unique vista of Lilleblt makes the Castle the perfect setting for a romantic wedding. A wedding at Hindsgavl Slot is


Read more

Fri rettshjelp sandvika


fri rettshjelp sandvika

har krav p fri rettshjelp. Du kan ogs f fri rettshjelp hvis du sker om voldsoffererstatning. Hvor andre ordninger bare delvis dekker rettshjelpsbehovet kan de overskytende utgiftene, herunder egenandeler ved bruk av rettshjelpsforsikring, skes dekket som fri rettshjelp Fri rettshjelp omfatter ikke problem som et offentlig forvaltningsorgan kan gi tilstrekkelig veiledning. Skeren skal gjres oppmerksom p adgangen til tilbakekall i forbindelse med at sknaden innvilges. Fri rettshjelp i slike saker forutsetter at man har inntekt og formue under visse grenser. Det gis som hovedregel dispensasjon for formuesoverskridelse i form av egen bolig av normal verdi, eller driftsmidler. Dersom skeren er gift, eller lever sammen med andre med felles konomi, gjelder det en brutto inntektsgrense for husstanden samlet med kr tilsvarende lpende kr 30 750. Fri rettshjelp ytes av advokater og autoriserte rettshjelpere, og betales helt eller delvis av Staten. Hjelp til anmelde seksuelle overgrep, sagt opp p jobben, tiltalt for et straffbart forhold. I saker med fritt rettsrd er egenandelen n gang den offentlige salrsatsen (som per januar 2018 er 1020 kroner). .

Bare saker som anses ha stor personlig og velferdsmessig betydning for den enkelte, og dertil ikke dekkes av andre ordninger, dekkes som fri rettshjelp. Eksempler p saker der du kan f fri rettshjelp, er familiesaker, noen typer klagesaker til Nav, erstatning for personskade, oppsigelse/utkastelse av bolig eller oppsigelse i arbeidsforhold. Skeren vil kunne plegges fremlegge nye konomiske opplysninger i de tilfeller der det synes ha vrt en vesentlig endring i den konomiske situasjon. Det er ingen egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Ved uriktige eller ufullstendige opplysninger om skerens konomiske situasjon p sknadstidspunktet, trekkes bevillingen tilbake med virkning fra innvilgelsestidspunktet. Dette vilkret skiller seg fra vilkret for refusjon harbour cafe bergen etter rettshjelpsloven 8 frste ledd, der det stilles krav om at rettshjelpmottageren har ftt en bedret konomisk stilling som flge av rettshjelpen. Egenandel, hvis du mottar fri rettshjelp, skal du som hovedregel betale en egenandel av bistanden. .


Sitemap